header_gi

 

אדריאן בראיון פרידה בכלא
אדריאן יוצא מהכלא
אדיאן יוצא מהכלא
אדריאן יוצא מהכלא
אדריאן יוצא מהכלא
אדריאן משתחרר מהכלא
אלון מנחה את טל
אדריאן בבית הקברות
אדריאן בבית הקברות
חזרות בתחנת דלק - יעד היצירה רעננה
גלעד קלוגר - עוזר במאי 1
מבט מבחוץ על הסט בתחנה
על הסט בתחנת הדלק
נעמה מתכוננת לקטע שלה
נעמה משחקת את דה-גירל
גלעד עם הבום
אדריאן פירסט
שי- רחמים פלאפי תופס את נעמה
על הסט במחסן הנטוש - חזיון ראשון
רגע של שפיות -אלון ואורן
יוגב מאיים אל אלון לעיני המצלמה
שי עדו בתפקיד רחמים פלאפי
טל פרידמן - הצלם
על הסט במדבר
על הסט במדבר
רחמים פלאפי ונועם ביז'גדה מסתודדים בצד
על הסט במדבר
אורן מתכונן לתפקיד שלו
טל מכין את המצלמה לצילום דרך השמשה הקידמית של הרכב
הצילומים מהצד - המצלמה ממוקמת על קנגרו ומכוונת כלפי פנים הרכב
טל עסוק בהכנות לצילומים מהצד
טל פרידמן
אלון קושר את נעמה
נעמה בתא המטען של הרכב
אלון מטפל באיפור של חן
חן עם מייקאפ של היריה מתכונן לשוט של היריה